Cannabis blogs, Handig om te weten, Kweektips

Het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke planten

Een probleem dat cannabiskwekers vaak tegenkomen, is het onderscheiden van mannelijke en vrouwelijke cannabisplanten. Om het verschil te begrijpen, moet je bekend zijn met de erfelijke functies van beide soorten.

Met reguliere cannabiszaden heb je 50% kans op een mannelijke plant en 50% kans op een vrouwelijke plant. Vrouwelijke planten produceren bloemen en wanneer deze bloemen geoogst en gedroogd worden, heb je cannabis. Mannelijke cannabisplanten produceren geen bloemen, maar zij geven pollen af die de vrouwelijke bloemen bestuiven. Wanneer de vrouwelijke plant bevrucht wordt, zal ze zaden gaan produceren in plaats van cannabis. Het THC-gehalte van de vrouwelijke plant zal afnemen en de buds zullen vol met zaden komen. Wanneer je cannabis wilt kweken, heb je dus vrouwelijke planten nodig. Wanneer je dan mannelijke planten in je kweekruimte hebt, moet je deze verwijderen. Maar hoe herken je mannelijke planten?

Mannelijke cannabisplanten
Mannelijke planten zijn vaak groot en dun, hebben weinig vertakkingen en slechts een aantal bladeren. Een mannelijke cannabisplant ziet er meestal ongezond uit, omdat deze voornamelijk in de hoogte groeit. Het wordt daardoor een hele dunne en slungelige plant. Een mannelijke cannabisplant heeft ronde bolletjes in de bladoksel, produceert geen bloemen en heeft een laag THC-gehalte. Je hebt een mannelijke cannabisplant alleen maar nodig als je zelf zaden wilt produceren. Als je cannabis wilt kweken, moet je de mannelijke planten in je kweekruimte verwijderen.

Vrouwelijke cannabisplanten
Vrouwelijke cannabisplanten zien er gezond en sterk uit en hebben veel vertakkingen. Ze groeien niet alleen maar in de hoogte, maar ook in de breedte. Aan het begin van de bloeiperiode krijgen vrouwelijke cannabisplanten haartjes aan de uiteindes van de vertakkingen. Ook kun je een vrouwelijke cannabisplant herkennen aan de bladoksels. Hier zie je bolletjes waaruit een haartje groeit. Wanneer je cannabis wilt kweken, heb je vrouwelijke cannabisplanten nodig. Vrouwelijke cannabisplanten produceren namelijk de bloemtoppen en hebben een hoog THC-gehalte. Wanneer je gefeminiseerde zaden koopt, heb je 95% kans op vrouwelijke planten.

The difference between male and female cannabis plants
A problem that cannabis growers often encounter, is telling the difference between a male and female cannabis plant. To understand the difference, you need to be familiar with the hereditary functions of both of them.

Regular cannabis seeds give you a 50% chance of growing a male plant and 50% chance of growing a female plant. Female plants produce flowers and when these flowers are harvested and dried, they are the cannabis. Male cannabis plants don’t produce any flowers, but exude pollen that will pollinate the female plants. When the female plant has been pollinated, it ‘ll produce seeds instead of cannabis. The THC levels of the female plant will decrease and the buds will be filled with seeds. If you want to grow cannabis, you ‘ll need female plants. And if you’ve got male plants in your grow room, you ‘ll need to remove these. But how can you recognize these male plants?

Male cannabis plants
Male cannabis plants are often tall and thin, haven’t got many branches and only a few leaves. A male cannabis plant usually looks rather unhealthy because it mainly grows in height. This makes it a very lanky plant. A male cannabis plant has little round balls in its nodes, doesn’t produce any flowers and has low THC levels. You only need a male cannabis plant if you want to produce your own seeds. If you want to grow cannabis, you’ll need to remove the male plants from your grow room.

Female cannabis plants
Female cannabis plants look healthy and strong and have many branches. They don’t just grow in height, but also in width. At the start of the blooming season female cannabis plants will grow little hairs on the ends of their branches. You can also recognize a female plant by its nodes. Here you ‘ll find little balls with a tiny hair growing out of them. If you want to grow cannabis, you ‘ll need a female cannabis plant. Female cannabis plants produce the flowers and are high in THC. If you buy feminized seeds, you ‘ll have a 95% chance to grow a female plant.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *